Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Kestelyn Haiglaan

Haiglaan 166

8900 Ieper

Hoofdapotheker: Roel Kestelyn

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0442 743 533

Machtigingsnummer APB: 331107

Telefoonnummer: 057 21 21 22

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.